Energiatõhusus ekspertiisid

EfBild teostab ehitusprojektide ja hoonete sõltumatuid ekspertiise. Ekspertiise teostatakse vastavalt EV kehtivatele seadustele, standarditele ja normidele.

Sageli ei tehta ehitusprojektide ekpertiisised kontrollkalkulatsioone vaid vaadatakse projekt läbi üldise pilguga, mis toob tellija jaoks kaasa lisakulutusi ehitusprotsessi käigus.

Meie poolt koostatud ekspertiisides teostame järgmisi kontrollarvutusi:

 

*     Soojajuhtivuse ja niiskuse tehniline kontrollarvutus

*     Sisekliima kontrollarvutus

*     Jahutuskoormuse kontrollarvutus

*     Soojakadude kontrollarvutus

*     Kandevõime kontrollarvutus

 

Meie poolt pakutavad elumajad on kvaliteetsed ja energiatõhusad, mille ehitamisel on kasutatud kaasaegseid ehitusmaterjale. Majad projekteeritakse ja ehitatakse energiasäästlikkuse põhimõtteid silmas pidades.

Hoonete konseptsioon lähtub passiivmaja standardist. Maja ehituses pöörame erilist rõhku hoone elementide soojajuhtivustegurile (U-W/m2K), õhupidavusele, heliisolatsioonile, sisekliimale ja primaarenergiavajadusele.

Samade põhimõtete järgi teostame ka energiatõhususe ekpertiisi.