Projekti juhtimine ja järelvalve

Projekti juhtimise eesmärgiks on garanteerida projekti tulemuslik läbiviimine ajagraafiku piires. 

 

Projekti juhtimise ja järelvalve elluviimine vastavalt lepingule, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja standarditele optimaalsete kuludega. 

Ehitusprojektide juhtimise ja omanikujärelevalve protsessi aluseks ja sisendiks on kliendiga sõlmitud teenuse osutamise leping. 

Projekti juht vastutab täielikult ja algusest lõpuni projekti eduka, lepingule ja projekti eelarvele vastava elluviimise eest.

Töö koosneb järgmistest etappidest:

  • Projektiga seonduva informatsiooni kogumine ja analüüs.
  • Projektimeeskonna kokkupanek kliendi, PWP ja kolmandate poolte spetsialistidest.   Projekti juhib PWP konsultant.
  • Projekti plaani koostamine ja esitamine kliendi juhtkonnale.
  • Projekti aktiivne juhtimine ja jälgimine, et projekti areng toimuks ajagraafikus, eelarve  piires ning ilma takistusteta.
  • Lõppraporti koostamine ja esitamine juhtkonnale.

 

Protsessi lõppedes on tulemuseks praktikas:

  • Projekt on ellu viidud.
  • Jagatud on ülesanded, mis tagavad projekti edasise arengu.